Søndag 1. november kl 12 blir det gudstjeneste

ved Margrete Telhaug, Helgerud menighetVEL MØTT! 

 

Smittevernregler: 

Hold deg hjemme om du er syk.
Maks 50 til stede ved gudstjenesten.
Alle som deltar må registreres med navn og telefonnummer.
Hold minst 1 meter avstand til andre. Annenhver benk benyttes ikke.