Vi ønsker alle venner av Haslumseter 


en god sommer


og ønsker vel møtt til høstens første gudstjeneste


som er søndag 21. august 

 

 

Vipps

Kafeteria: 14783
Ofring, kollekt: 523735

Gaver/givertjeneste:

kontonr 0532 13  84007