I tråd med gjeldende smittevernregler,

blir dessverre gudstjenestene fremover avlyst. 

 

Vi håper på bedre tider i 2021.

 

 

  

 

Smittevernregler: 

Hold deg hjemme om du er syk.
Maks 50 til stede ved gudstjenesten.
Alle som deltar må registreres med navn og telefonnummer.
Hold minst 1 meter avstand til andre. Annenhver benk benyttes ikke.