HISTORIE Del 3
Kapellets historie igjennom snart 60 år

Drift
Haslumseter eies av menighetene i Bærum og Oslo Vest. Representanter fra disse menighetene utgjør representantskpaet, som velger styret, godkjenner styrets årsberetning og regnskap, og er forøvrig kapellets øverste myndighet.

Styret står for driften ved å oppnevne et husmor/husfar-team som deler på å være ansvarlig for gudstjenesteavviklingen i helgene. Kapellvakt er grupper fra eiermenighetene som overnatter i helgene og er behjelpelig under gudstjenesten og med serveringen. Gudstjenester arrangeres hver søndag utenom større skoleferier.

I perioden 1970 - 76 ble kapellet benyttet av Eik menighet til konfirmantinternat. Res. kap. Eirik Guldvog arrangerte inntil 7 konfirmantleire med en ukes intens konfirmasjonsforberedelse , og felles konfirmasjonsgudstjeneste i Grinilund kirke om høsten.

Teknisk utvikling
Vann var et problem i starten. Om sommeren var Seterbekken eller Setertjern en tvilsom vannkilde som ikke var av aller beste kvalitet. Alt vann til bruk i husholdning måtte kokes. Om vinteren var snøsmelting eneste mulighet.

Fra 1971 ble problemet løst ved vannboring på vollen. På 60 meters dyp hentet man vann av god kvalitet. Dette ble mulig med dieselaggregat til levering av elektrisitet. Mens aggregatet var i drift, ble bruk av elektrisk lys en mulighet. Noe som gjorde det langt tryggere å ferdes i bygningen. Aggregatet leverte også nødvendig ladestrøm til et oljeløfteranlegg, som var nødvendig for å fyre kontinuerlig i ojlekaminene. Dessuten fikk man strøm til vaffelstekning.

Vinteren 1980 måtte aggregatet fornyes og en kortere periode ble gudstjenestene holdt i peisestuen. Med velvillig støtte fra Bærum Kommune, tok det ikke lang tid før nytt aggregat kunne kjøpes inn. Det var ikke uten problemer å få den tunge maskinen opp til Haslumseter midt på vinteren. Men med god hjelp fra mannskaper og beltebiler fra Garden var det nye aggregatet snart på plass.

Oppvarming og elektrisitet
Oppvarmingen av bygningen var et stort problem i vintersesongen. I peisestuen var det mulig å oppnå brukbar temperatur, selv på kalde vinterdager. Oljekamin og åpen peis sørget for det. Kirkerommet derimot, var nesten umulig å varme opp såpass at gudstjenesten kunne avvikles. Takhøyden er så stor at luftvolumet blir enormt. Selv om oljekaminen i kirkerommet brant hele uken, var det vanskelig å få høy nok temperatur i helgen. Dette medførte et voldsomt forbruk av olje. For å forsøke å bedre situasjonen, ble galleriet avstengt med en vegg i 1979. Dermed fikk man et soverom til og kunne gjøre om et av de andre til oppholdsrom for husmor/husfar teamet. Men det var fremdeles vanskelig å varme opp kirkerommet, og mange gudstjenester ble avviklet i peisestuen på kalde dager. Først i 1984 ble et varmluftsanlegg drevet med fyringsolje montert. Dette har vist seg effektivt til å varme opp luften i kirkerommet.

Styret hadde i flere år arbeidet med muligheten for fremføring av elektrisitet til Haslumseter. Dette viste seg vanskelig av både tekniske og økonomiske grunner. Først da Bærum Energiverk i 1986 startet et imponerende engasjement i saken, ble det fortgang i prosessen. I 1987 var fast elektrisitet til Haslumseter et faktum. Haslumseter ble belastet et anleggsbidrag på 100.000,- kr., noe som lå vesentlig under de faktiske kostnader.. En gunstig betalingsordning ble etablert, og i jubileumsåret 1994 var dette nedbetalt.

Med permanent elektrisitet åpnet det seg flere muligheter. Det ble tatt i bruk elektrisk oppvarming i peisestue, soverom og oppholdsrom. Ny kjøkkeninnredning ble montert i 1986, og denne kunne nå suppleres med oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr, kaffetrakter og avtrekksvifte. Varmtvann ble tilgjengelig på kjøkkenet og etterhvert ble det investert i et dusjrom i kjelleren. En større pengegave fra en anonym giver i 1984 ble nå brukt til fire spesiallagede lysekroner i kirkerommet. I 1993 ble dieselaggregatet solgt og summen brukt til ytterligere to lysekroner i kirkerommet. Etter pålegg fra brannvesenet ble et ommfattende brannvarslingsanlegg installert i 1989.

Telefon
Telefonlinje til Haslumseter ble en realitet så sent som i 1998. Det viste seg å ikke være så lett å få dette til så langt inne i skogen. Fra Øverland går det telefonlinjer innover i skogen, men det er for liten kapasitet på disse. Men Telenor klarte tilslutt å få ordnet noen ledige kobbertråder slik at det ble telefonlinje til Haslumseter.

Bruken av kapellet
Haslumseter har igjennom sine over 30 år først og fremst vært et gudstjenestested. Foruten vanlige kirkegjengere har også mange turgåere blitt glad i en noe enklere og kortere gudstjeneste før søndagsturen fortsetter. Det hender også at mer kirkefremmede markatravere eller joggere stikker innom, eller en speidergruppe på overnattingstur på en av speiderhyttene i nærheten. Dermed blir det ofte en enklere og annerledes stemning enn ved våre vanlige gudstjenester.

Men Haslumseter Kapell fungerer også som et overnattingssted i helgene for ungdomsgrupper fra eiermenighetene, altså som et ledd i menighetenes ungdomsarbeid. Svært mange tenåringer har i løpet av kapellets historie fått et forhold til Haslumseter. Mange har vært på leir der, noen er konfirmert der, og noen ganske få er til og med blitt viet der. Ja, selv sølvbryllup har blitt feiret på Haslumseter. Mangfoldige speidere har drevet aktiviteter på eller omkring Haslumseter. Skolebarn har vært der, enten på overnatting eller dagstur med undervisningsopplegg om kirken og kirkerommet. Oslo og Omegn Turistforening har flere ganger lagt opp sin søndagstur med besøk på Haslumseter. Fossum Turorienteringsgruppe har arrangert nattevandring med innlagt besøk på Haslumseter kl. 03 om natten. Fossum IF har også utgitt et orienteringskart med navn "Haslumseter". Dette dekker fra Østernvann i øst, til kanten av platået mot Burudvann i vest. Nesten fra Skytterkollen i sør, og til Tjæregravshøgda i nord. Dette selges i kapellet.